វីដេអូ

អនុវេជ្ជបណ្ឌិត ឆាន់ ទូច ពន្យល់ពីផលលំបាក ប្រសិនបើឈប់ធ្វើតេស្តរកកូវីដ១៩ រហ័ស

2021-10-02

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុនសែន និង​ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេច​ឲ្យ​ឈប់​ធ្វើ​តេស្ដ​រហ័ស​(Rapid Test) ដើម្បី​ស្វែង​រកមេរោគកូវីដ១៩។ តើ​ការ​សម្រេច​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ឈប់​ធ្វើ​តេស្តរហ័ស​នេះ អាចមានផលពិបាកអ្វីខ្លះ? លោក សេក បណ្ឌិត សម្ភាសអនុវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ឆាន់ ទូច ដូចតទៅ៖