វីដេអូ

សម្ភាស​តំណាងរាស្ត្រ​សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញ​វិធានការ​របស់​អាមេរិក​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ភ្នំ

2017-12-12

សម្ភាស​តំណាងរាស្ត្រ​សហរដ្ឋអាមេរិក ជុំវិញ​វិធានការណ៍​របស់​អាមេរិក​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ភ្នំពេញ

ពាក្យ​គន្លឹះ
cambodia politics usa alan lowenthal

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល