វីដេអូ

សម្ភាស​លោក អាឡិច អំពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ខ្សាច់​នៅ​កម្ពុជា

2017-12-18

សម្ភាស​លោក អាឡិច អំពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ខ្សាច់​នៅ​កម្ពុជា

ពាក្យ​គន្លឹះ
cambodia sand dredging economy environment

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល