វីដេអូ

សម្ភាស​បណ្ឌិត សូ ណារ៉ូ ជុំវិញយុទ្ធសាស្ដ្រ​របស់​លោក ហ៊ុន សែន...

2022-09-14

សម្ភាស​អតីត​ជំនួយ​ការ​ផ្ទាល់​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បណ្ឌិត​ សូ ណារ៉ូ ជុំវិញ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់លោក​ ហ៊ុន សែន ។ »» អ៊ីនស្តាក្រាម៖ www.instagram.com/rfakhmer »» តេឡាក្រាម៖ t.me/rfakhmer »» ហ្វេសប៊ុក៖ facebook.com/rfacambodia »» យូធូប៖ youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ៖ twitter.com/RadioFreeAsiaKH »» គេហទំព័រ៖ www.rfa.org/khmer #RFAKhmer #Cambodia #Hun Sen