វីដេអូ

ប្រវត្តិលោក សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី ដែលត្រូវលោក ហ៊ុន សែន រុញចេញពីតួនាទី

2024-02-23

លោក សាយ ឈុំ នឹងអស់តួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៅខែមីនាខាងមុខនេះ ដោយសារតែសមមិត្ត ហ៊ុន សែន របស់លោក បានក្រសោបយកតួនាទីកំពូលមួយនេះមកគ្រប់គ្រង។ តើលោក សាយ ឈុំ មានប្រវត្តិបែបណា? 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/profiles/profile-of-senate-president-say-chhum-02212024024226-1.html 👉 អាន​អត្ថបទ​ប្រវត្តិ​អ្នកមាន​ឥទ្ធិពល​ផ្សេងទៀត៖ https://www.rfa.org/khmer/profiles