វីដេអូ

ក្រុមហ៊ុន Walmart ដាក់​លក្ខខណ្ឌ​ជា​មួយ​កម្ពុជា ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​បន្ត​ទិញ​ផលិត​ផល​ពី​កម្ពុជា

2017-12-27

ក្រុមហ៊ុន Walmart របស់​អាមេរិក​ដែល​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​សំលៀក​បំពាក់​លំដាប់​ទី២ ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ បាន​រម្លឹក​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា រួម​មាន​ការ​គោរព​នីតិរដ្ឋ ដើម្បី​ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​បន្ត​ទិញ​ផលិតផល​ពី​កម្ពុជា​។

ពាក្យ​គន្លឹះ
cambodia usa walmart worker economy

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល