វីដេអូ

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់អំពីបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប

2024-03-04

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ព្រួយបារម្ភអំពីធនធានមច្ឆាជាតិ ដែលនឹងបាត់បង់នៅ ពេលខាងមុខ។ ពួកគាត់ ក៏បានបង្ហោះសារព្រោងព្រាត អំពីស្ថានភាពនេសាទត្រី នៅតំបន់បឹងទន្លេសាប ដែលមានផ្នែកខ្លះមានការនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារ និងខ្លះទៀតនៅមានបទល្មើសនេសាទ ដោយសារអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធ។