វីដេអូ

យុវជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​ ស្នើសុំ​តុលាការ​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស ទៅ​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​កម្រិត​អន្តរជាតិ នៅ​ប្រទេស​ស៊ុយអែត

2023-09-30

យុវជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ នាំគ្នា​ដាក់​ញត្តិ​ស្នើសុំ​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃទី២៩ កញ្ញា ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពួកគេ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចាកចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ទៅ​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​បរិស្ថាន​កម្រិត​អន្តរជាតិ​នៅ​ប្រទេស​ស៊ុយអែត​(​Sweden​)​។ 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/environment/mother-nature-activists-ask-the-court-to-leave-the-country-to-get-right-livelihood-award-in-sweden-09302023053147.html