វីដេអូ

សម្ភាសន៍សាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំ និង​អ្នក​សិទ្ធិមនុស្សអំពីការឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងពន្ធនាគារ

2021-05-12

ពន្ធនាគារ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ អាជ្ញាធរ​កំពុង​ចាត់​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺកូវីដ១៩ នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ដោយ​រំលែក​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​មួយ​ចំនួន​ចេញ​ទីតាំង​ផ្សេង។ វិធានការ​នេះ​បន្ទាប់​ពី​មាន​អ្នកជាប់ឃុំ​ចំនួន​៣៦​នាក់​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ កូវីដ១៩ កាលពី​សប្ដាហ៍​មុន។ អ្នកស្រី សុ ជីវី សម្ភាសន៍ សាច់ញាតិ​អ្នក​ជាប់​ឃុំ និង​អ្នក​សិទ្ធិមនុស្ស អំពី​បញ្ហា​នេះ៖

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights health covid19 prisoner

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល