វីដេអូ

ទង្វើលោកហ៊ុន សែន នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងបំផ្លាញកិត្តិយសចៅស្រី និងមុខមាត់កម្ពុជា

2022-09-28

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាននាំចៅស្រីពីរនាក់ ទៅអង្គុយជួរមុខស្មើរនឹងលោក ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញាកន្លងទៅ។ ព្រះតេជព្រះគុណ ប៊ុត ប៊ុនតិញ រិះគន់ទង្វើររបស់លោក ហ៊ុន សែន ថា ជាការបំផ្លាញកិត្តិយសចៅស្រី និងមុខមាត់ប្រទេសជាតិ៕