វីដេអូ

គន្លឹះសំខាន់ ដើម្បី​ឲ្យ​មេ​ដឹកនាំ​គោរព​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ឡើងវិញ 

2020-10-20

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី​៖ តើអ្វីជាគន្លឹះសំខាន់ ដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំគួរបដិបក្ខងាកមក គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញ?

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ