វីដេអូ

ហេតុអ្វីបានជាជនរងគ្រោះពីការដឹកនាំរបស់លោក ហ៊ុនសែន ត្រូវដឹងគុណនិងអរគុណលោកទៅវិញ?

2023-03-31

អ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថា ជនរងគ្រោះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក ហ៊ុន សែន មានច្រើនប្រភេទ ក្នុងនោះ រួមមាន អ្នកនយោបាយ យុវជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គម ប្រជាពលរដ្ឋមានជម្លោះ ដីធ្លី ជាដើម។  បើទោះជាជនរងគ្រោះមួយចំនួនដឹងថា ពួកគេរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារតែលោក ហ៊ុន សែន ក៏ដោយ  ក៏ពួកគេនៅតែទៅរកលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីឱ្យជួយ ឱនលំទោនក្រាបសំពះនិងអរគុណលោក ហ៊ុន សែន ថែមទៀតផង។   តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះ បានជាជនរងគ្រោះពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បែរជាត្រូវដឹងគុណ និងអរគុណលោកទៅវិញ? ​ ​​​​​👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH