វីដេអូ

សម្ភាសន៍អ្នក​ជំនាញ​កិច្ចការ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ ស្តី​ពី​ឥទ្ធិពល​ចិន​នៅ​កម្ពុជា

2019-08-06

អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ និងកិច្ចការអន្តរជាតិ លោក (Brian Harding)ផ្តល់អនុសាសន៍ថា ពលរដ្ឋកម្ពុជា ចាំបាច់ត្រូវតែហ៊ានងើបឈរឡើង តតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យ ចិនយកកម្ពុជា ធ្វើជាអាណានិគមសម័យទំនើបរបស់ខ្លួននោះ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
chinareach expert on southeast asia brian harding china colonization cambodia china

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល