វីដេអូ

តើ​លោក កើត សារ៉ាយ ជា​អ្នកណា?

2024-04-17

លោក កើត សារ៉ាយ គឺជា​យុវជន​ឈាន​មុខ​មួយ​រូប​ក្នុង​ការ​តស៊ូ​មតិ​ ដើម្បី​បុព្វហេតុ​សិទ្ធិមនុស្ស បរិស្ថាន និង​កសាង​ធនធាន​យុវជន ក្នុង​បរិបទ​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ត្រួតត្រា​ដោយ​អំណាច​ផ្ដាច់ការ​របស់​ក្រុម​គ្រួសារ​ត្រកូល​ហ៊ុន។ អាជ្ញាធរ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​លោក​ជា​លើក​ទីពីរ កាល​ថ្ងៃ​ទី ០៥ មេសា ដោយ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ញុះញង់។ តើ​លោក កើត សារ៉ាយ មាន​ប្រវត្តិ​យ៉ាងណា?