វីដេអូ

សង្គម​ស៊ីវិល​ចង់​ឲ្យ​កិច្ចប្រជុំ​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ី ពិភាក្សាពីសេរីភាពសារព័ត៌មាន

2019-06-10

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​អះអាង​ថា កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ស្ដី​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អាស៊ី​លើក​ទី​១៦ ជា​កិច្ចប្រជុំ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​បញ្ហា​សាកល ហើយ​នឹង មិន​មាន​ការ​លើកឡើង​អំពី​បញ្ហា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​ឡើយ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
press freedom

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល