វីដេអូ

មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អំពាវ​នាវ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​សន្តិវិធី

2018-03-12

មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អំពាវ​នាវ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទាំង​អស់​ឱ្យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដោយ​សន្តិវិធី​ ចៀសវាង​ឱ្យ​បាន​នូវ​អំពើ​ហិង្សា​គ្រប់​រូបភាព ជា​ពិសេស​គឺ​អំពើ​ហិង្សា​ជា​ក្រុម​ ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ជន​រងគ្រោះ​បាត់​បង់​ជីវិត។

ពាក្យ​គន្លឹះ
mob violence phnom penh human rights

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល