វីដេអូ

កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ អះអាងថាក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៏បញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងបំពានច្បាប់

2022-08-15

កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ប្រធាន​សហជីព​ទ្រទ្រង់​សិទ្ធិ​ការងារ​បុគ្គលិក​កម្មករ​ខ្មែរ អះអាង​ថា​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើលដ៏ (NagaWorld) បាន​បំពាន​ច្បាប់​ទាំង​ស្រុង ក្នុង​ការ​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក។ កញ្ញា រិះគន់​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ថា​មិន​បាន​បកស្រាយ​ឲ្យ​ដល់​ចំណុច​សំខាន់ ដែល​បង្ហាញ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បំពាន​ច្បាប់​ នៅ​ពេល​ជជែក​រកដំណោះស្រាយ​ឲ្យ​កូដករ​ដែល​ត្រូវ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ឈប់៕ សូម​ស្តាប់​ការ​លើក​ឡើងរបស់ កញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ អំពី​បញ្ហា​នេះ៖