វីដេអូ

សម្ភាស​យុវជន​ ជុំវិញការហាមឃាត់​មិនឲ្យ​ចែក​ខិត្តប័ណ្ណ

2023-01-13

នាយកសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងអាជ្ញាធរ ហៅក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថាន និងជានិស្សិតនៃសាកលភូមិន្ទភ្នំពេញ ទៅសាកសួរនិងគំរាមកំហែង។ ករណីនេះ កើតឡើងក្រោយពេលពួកគាត់ ដាក់ស្តង់លក់ដូង និងចែកខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយកោះកុងក្រៅ នៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ  ក្នុងកម្មវិធីខួប៦៣ឆ្នាំកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ។ សម្ភាសក្រុមយុវជនជុំវិញការហាមឃាត់នេះ។​ ​​​​​👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #Cambodia #Khmer #RFAKhmer