វីដេអូ

ឧកញ៉ា​សម្បូរណ៍​ដោយ​រឿង​អាស្រូវ​ណា​ខ្លះ​អាច​បាន​តំណែង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា?

2024-02-28

ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា ​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២៥ ខែកុម្ភៈ តើ​ឧកញ៉ា​សម្បូរណ៍​ដោយ​រឿងរ៉ាវ​អាស្រូវ​ណា​ខ្លះ ​ដែល​ស្នឹទ្ធ​នឹង​លោក ហ៊ុន សែន អាច​បន្ត​ទទួល​បាន​តំណែង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា?