វីដេអូ

សម្ភាសលោក គឹម សុខ ជុំវិញសារលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នៅ UN

2023-09-23

សម្ភាសអ្នកវិភាគនយោបាយលោក គឹម សុខ ជុំវិញថាតើអ្វីដែលលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត អះអាងនៅចំពោះមុខសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតកម្រិតណា? #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #ហ៊ុនម៉ាណែត #អសប #សិទ្ធិមនុស្ស #គណបក្សភ្លើងទៀន #នយោបាយកម្ពុជា #ព្រៃមេត្តាធម្មជាតិ #វិស័យទេសចរណ៍ #សិទ្ធិសេរីភាព #RFAKhmer #Cambodia #Hunmanet #UnitedNations #HumanRightsKH #CandlelightParty #PoliticsKH #MettaForest #CambodiaTourism #RightsofExpression RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia)។ --- វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ផ្សាយតាម​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី​ (SW) ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (22 ម៉ែត្រ) ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (32 ម៉ែត្រ) 👉 SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH