វីដេអូ

ជនជាតិដើមភាគតិចកួយ ធ្វើពិធីសែនអ្នកតា បន់ស្រន់ឱ្យលែងមានការរំលោភយកដីធ្លី

2024-02-24

ជនជាតិដើមភាគតិចកួយ ប្រមាណ១០០នាក់ បាននាំគ្នាធ្វើពិធីឡើងអ្នកតាបន់ស្រន់ កុំឱ្យមានការរំលោភយកដីធ្លី និងបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃព្រះរកា។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា ការបន់ស្រន់របស់ប្រជាសហគមន៍ អាចបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំនឿទៅលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ដូចតទៅនេះ៖ ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.90 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.85 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.30 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.88 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 15.15 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH