វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​បឹង​តាមោកបារម្ភ​ពី​ជីវភាព​ ដោយសារ​ការ​បន្ដលុបបឹង

2022-12-03

ពលរដ្ឋ​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់ ពី​ការ​ចាក់​ដី​លុប​បឹង​តាមោក​ បារម្ភ​ពី​ជីវភាព​របស់​ពួកគេ ដោយសារ​តែ​បឹង​នេះ គឺជា​ប្រភព​ នៃ​ការ​ប្រកប​របប​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ។ ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖​ ​​​​​👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #Cambodia #Khmer #RFAKhmer #BoeungTamok #Tamok #តាមោក