វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ តវ៉ា​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ឈូស​ឆាយ​ផលដំណាំ

2019-12-02

ពលរដ្ឋ​ជាង​ ១០០នាក់​ នៅ​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ តវ៉ា​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ឈូស​ឆាយ​ផលដំណាំ។

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល