វីដេអូ

កម្ពុជានាំមុខប្រទេសអាស៊ាន ៤ទៀត រឿងចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩

2021-07-14

ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​នាំ​មុខ​គេ​លើ​ប្រទេស​អាស៊ាន​ចំនួន​បួន​ទៀត​ រឿង​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង និង​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ ច្រើន​ជាង​គេ​ បើ​ទោះ​បី​ជា​កម្ពុជា​វ៉ា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ទាំង​អស់​ រឿង​ចំនួន​អ្នក​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​គ្រប់​ពីរ​ដូស​ក៏​ដោយ​។ តើ​មូល​ហេតុអ្វី​ បាន​ជា​អត្រា​អ្នក​ឆ្លង​ និង​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ កាន់​តែ​កើន​ឡើង​មិន​ឈប់​ឈរ​បែប​នេះ? លោក មួង ណារ៉េត រាយការណ៍​ផ្ទាល់​អំពី​ព័ត៌មាន​នេះ៖