វីដេអូ

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់​ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

2020-07-13

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់​ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី៖ ១. តើ​អ្នកណា​នៅ​ពីក្រោយ ការ​សម្លាប់ អ្នកស្រី ពិសិដ្ឋ ពីលីកា? ២. សេចក្តី​​រាយការណ៍អំពី ជំងឺកូវីដ ១៩

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa tv july 2020

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល