វីដេអូ

​​​មតិយោបល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​ជុំវិញ​ការបោះឆ្នោត​

2018-07-12

មតិយោបល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ អ្នកស្រី ថាច់ ធី​រី ជុំ​វិញ​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ខាងមុខ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
election_2018

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល