វីដេអូ

ការ​​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​​ពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ខែ​គោល​កម្មករ

2018-09-14

ការ​​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​​ពី​ការ​កំណត់​ប្រាក់​ខែ​គោល​កម្មករ

ពាក្យ​គន្លឹះ
ំំminimum_wage garment_workers

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល