វីដេអូ

សម្ភាសន៍​តំណាង​រាស្ត្រ​អាមេរិក​ជុំ​វិញ​​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ដើម្បី​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​របប

2018-06-05

សម្ភាសន៍​តំណាង​រាស្ត្រ​អាមេរិក លោក អាឡាន់ ឡូវែនថល (Alan Lowenthal) អំពី​ជំហាន​បន្ត ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​អនុម័ត​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​ជា​ច្បាប់​សម្រាប់​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​មន្ត្រី​របប​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​ចូល​ដៃ​ចូល​ជើង​ជា​មួយ​លោក ហ៊ុន សែន បំផ្លាញ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល