វីដេអូ

អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរងការចោទថា រើសអើងនិន្នាការនយោបាយមិនផ្តល់ប័ណ្ណ ក្រីក្រជូនសកម្មជនបក្សប្រឆាំង

2022-11-24

សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ចោទ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ មក​ពី​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​ថា ផ្ដល់​ប័ណ្ណក្រីក្រ​ជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​រើសអើង​និន្នាការ​នយោបាយ។ សកម្មជន​គណបក្ស​ភ្លើងទៀន បន្ត​អំពាវនាវ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ និង​បញ្ឈប់​ការ​រើស​អើង​និន្នាការ​នយោបាយ​ធ្វើ​បាប​ពលរដ្ឋ​ស្លូតត្រង់ ។