វីដេអូ

តំណាង​អយ្យការ៖ ការ​មិន​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​សកម្មជន​​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​​ជា ​«ចេតនា​ទុច្ចរិត»

2024-06-05

តំណាង​អយ្យការ​ចាត់​ទុក​ថា​​​ការ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​របស់​សកម្មជន​​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​​​ក្នុង​សវនាការ​ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា គឺ​ជា​ចេតនា​ទុច្ចរិត​ និង​ជា​ការ​ក្រឡុក​នីតិវិធី​តុលាការ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ក្រុម​សកម្មជន​​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ ​អះអាង​ថា​តុលាការ​ទៅ​វិញ​ទេ​ដែល​ខ្លាច​ការ​ពិត​ និង​​ជា​​រារាំង​សាធារណជន​​មិន​ឱ្យ​​តាម​ដាន​ករណី​នេះ៕ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/law/mother-nature-activists-deny-join-trial-at-pp-municipal-court-06052024061701.html