វីដេអូ

តុលាការកំពូលមិនដោះលែងឲ្យកញ្ញា សេង ធារី

2022-09-30

តុលាការ​កំពូល​សំរេច​មិន​ដោះ​លែង​ឲ្យ​កញ្ញា សេង ធារី ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ទេ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​កញ្ញា​នេះ។ មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​កញ្ញា សេង ធាវី លើក​ឡើង​ថា តុលាការ​លើក​ហេតុ​ផល​ថា មូល​ហេតុ​ដែល​មិន​ដោះ​លែង​កញ្ញា សេង ធារី នេះ​ដើម្បី​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​តុលាការ​ និង​កុំ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​សាធារណៈ។ សវនាការ​ព្រឹក​មិញ​នេះ​អាជ្ញាធរ​ មិន​បាន​ដឹង​កញ្ញា សេង ធារី ពី​ពន្ធនាគារ​ព្រះវិហារ មក​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនាការ​ទេ ។ លោក​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឲ្យ​កញ្ញា សេង ធារី បន្ត​ថា​កូន​ក្តី​របស់​លោក​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​នៅ​ឡើយ​ទេ៕