វីដេអូ

សមាគមន៍គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់កិច្ចគាំពារបន្ថែមលើគ្រូបង្រៀន

2022-10-05

សមាគមន៍​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ លើក​ឡើង​ថា លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ដែល​មាន​តួ​នាទី​ជា​អ្នក​អប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល​ចំណេះ​ដឹង​ទៅ​ដល់​ធនធាន​ជំនាន់​ក្រោយ​នោះ បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​រងការ​រឹតត្បិត​សិទ្ធិ​សេរីភាព ហើយ​រដ្ឋាភិបាល​មិន​បាន​ផ្ដល់​កិច្ច​គាំពារ​ជូន​ពួក​គាត់​នោះ​ទេ។ ក្នុង​ឱកាស​ទិវា​គ្រូ​បង្រៀន​ពិភព​លោក នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥ តុលា សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ សង្គមស៊ីវិល ព្រមទាំងក្រុមយុវជន ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោក ហ៊ុន សែន ឱ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាព និងក្របខណ្ឌការងារជាគ្រូបង្រៀនឱ្យមានភាពប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ន។