វីដេអូ

លោក រ៉ុង ឈុន ស្នើរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាព និងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន

2022-10-05

ទីប្រឹក្សា​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ​ លោក រ៉ុង ឈុន ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ និង​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​គ្រូ​បង្រៀន​ ឲ្យ​បាន​មួយ​ភាគ​បួន នៃ​ប្រាក់ខែ​របស់​តំណាង​រាស្ត្រ​ ឬ​ស្មើ​ប្រមាណ ៣លានរៀល ក្នុង​មួយ​ខែ។ លោក រ៉ុង ឈុន លើក​ឡើង​បែប​នេះ​ក្នុង​ទិវា​គ្រូ​បង្រៀន​ពិភពលោក។ ទន្ទឹម​នឹង​ស្នើ​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ និង​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​គ្រូ​បង្រៀន​ លោក រ៉ុង ឈុន ក៏​រិះគន់​តំណាងរាស្ត្រ​ដែល​អនុម័ត​ប្រាក់ខែ​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ច្រើន​ ប៉ុន្តែ​សម្ងំ​មិន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ក្នុង​សង្គម និង​មិន​បាន​គិត​គូរ​ពី​ប្រាក់​ខែ​មន្ត្រីរាជការ​ គ្រូ​បង្រៀន​ និង​កងកម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ​ជាដើម៕ សូម​លោក​អ្នក​នាង​ស្ដាប់​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ទីប្រឹក្សា​សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ​ លោក រ៉ុង ឈុន អំពី​ចំណុច​នេះ៖