វីដេអូ

សាលាឧទ្ធរណ៍​តម្កល់​សាលក្រម​ផ្តន្ទាទោស​សកម្មជនមាតាធម្មជាតិពីរនាក់

2019-08-26

សាលាឧទ្ធរណ៍​សម្រេច​តម្កល់​សាលក្រម​តុលាការ​ខេត្ត​កោះកុង​ដែល​ផ្ដន្ទាទោស​អតីត​សកម្មជន​អង្គការ​មាតា​ធម្មជាតិ ពីរនាក់ គឺ​លោក ហ៊ុន វណ្ណៈ និង​លោក ឌឹម គុនឌី ទុកជា បានការដដែល។