វីដេអូ

កម្ពុជា​ស្វាគមន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ក្រុមហ៊ុន Huawei ខណៈ​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​បារម្ភ​ពី​ការ​ជ្រៀតជ្រែក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​ចិន​នេះ

2023-09-21

អ្នក​សិក្សា​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ការ​ជ្រៀតជ្រែក​កិច្ចការ​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​ស្ថាប័ន​ជាតិ តាមរយៈ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​ចិន​ឈ្មោះ ហួវៃ (Huawei) ខណៈ​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន និង​រឹតត្បិត​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ពង្រីក​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល (Digital) លើ​ប្រទេស​ពួកគេ។ ការ​ព្រួយបារម្ភ​នេះ ​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន ហួវៃ (Huawei) ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​វិនិយោគ​គ្រឿង​បង្គំ​អេឡិចត្រូនិក​នានា និង​បញ្ចូល​ជំនាញ​សិក្សា​ឌីជីថល​ក្រុមហ៊ុន ហួវៃ (Huawei) ឱ្យ​កូនខ្មែរ​សិក្សា​ពី​កម្រិត​បឋម​សិក្សា ដល់​ថ្នាក់​មហា​វិទ្យាល័យ។