វីដេអូ

សវនាការសំណុំរឿងលោក កឹម សុខា ជុំទី៥៩ តុលាការ ចាប់ផ្ដើមសាកសួរសាក្សីពាក់ព័ន្ធ

2022-10-05

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ថា​តុលាការ​បន្ត​អូស​បន្លាយ​ពេល​វេលា​ក្នុង​នីតិវិធី​សួរ​ដេញដោល​សាក្សី​នៅ​ក្នុង​សវនាការ​លោក កឹម សុខា ជុំ​ទី៥៩ នៅ​ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា។ លោក​បន្ថែម​ថា​តុលាការ​បាន​អញ្ជើញ​សាក្សី​៦​នាក់​មក​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនាការ​នេះ។ប៉ុន្តែ​តុលាការ​បាន​សួរ​ដេញដោល​សាក្សី​តែ​ម្នាក់​ចំនែក​សាក្សី​៥​នាក់​ទៀត​លើក​ទៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ ហើយ​លោក​ថា ក្នុង​ការ​សួរ​ដេញដោល​នេះ សាក្សី​ហាក់​មិន​មាន​ភាព​ច្បាស់​លាស់​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​ជា​មួយ​តុលាការ​ឡើយ៕