វីដេអូ

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ​៖ ហ្វីល រ៉ូបឺតសុន៖ ប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌នៅកម្ពុជា គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេ!

2024-02-28

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ​៖ នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្ដរជាតិលោក ហ្វីល រ៉ូបឺតសុន (Phil Robertson) ថាប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌នៅកម្ពុជា គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ បើទោះបីជាមាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកក៏ដោយ។ #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #កម្ពុជា #អូស្ត្រាលី #ហ៊ុនម៉ាណែត #ហ៊ុនសែន #តុលាការ #យុត្ដិធម៌ #សមាជិកព្រឹទ្ធសភា #បោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា២០២៤ #គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា #ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស #RFAKhmer #Cambodia #Australia #HunManet #HunSen #PhilRoberson #Senators #SenateElection2024KH #Justic #CPP #ForeignInterference កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ដូចតទៅនេះ៖ ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.90 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.85 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.30 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.88 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 15.15 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH