វីដេអូ

ក្រុមយុវជនរិះគន់ ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀហនុមាន ថា យកការផ្សព្វផ្សាយរង្វាន់អូសទាញពលរដ្ឋឱ្យផឹកស្រាបុណ្យអុំទូក

2023-11-28

ក្រុមយុវជនលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលមិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀហនុមាន (Hanuman) ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីស្រាបៀរបស់ខ្លួន ចំថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេ ពីព្រោះការផ្សព្វផ្សាយហួសកម្រិតនេះ អាចធ្វើឱ្យតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិធ្លាក់ចុះ និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈ។ 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/young-people-criticize-hanuman-beer-company-for-giving-advertising-prizes-to-attract-people-to-drink-alcohol-11272023033450.html