វីដេអូ

«នឹង​គ្មានការផ្លាស់ប្តូរ​ឡើយ បើ​សហភាព​អឺរ៉ុប​មិន​ដាក់សម្ពាធ​លើ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា!»

2023-03-29

តំណាងរាស្ត្រ​សភា​អឺរ៉ុប មិនរំពឹងថា​នឹងមាន​ការបោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី ត្រឹមត្រូវ និង​យុត្តិធម៌ ដែល​មាន​ការចូលរួម​ពីគ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​នៅកម្ពុជា នាខែ​កក្កដា​ខាងមុខនេះ​ឡើយ។ តំណាងរាស្ត្រ​រូបនេះ ព្រមានថា នឹងមិនមាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ឡើយ បើ​សហភាព​អឺរ៉ុប​មិនដាក់​សម្ពាធ​ទៅលើ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។