វីដេអូ

ការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិ និងការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសែស្រឡាយអ្នកកាន់អំណាច និងអ្នកជំនួញកំពូលៗ

2023-12-01

កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៃគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងចំណោមគ្រួសារវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំដូចគ្នាៗ និងគ្រួសារអ្នកជំនួញកំពូលៗ។ ពិធីមង្គលការកូនចៅរបស់ពួកគេនេះ បានក្លាយជាពិធីដែលពួកគេ អួតសម្ញែងពីភាពមានបាន និងអំណាចនយោបាយដាក់គ្នា ខណៈប្រជាពលរដ្ឋ កំពុងជួបវិបត្តិរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ តើការសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិ និងការចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះ? កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ដូចតទៅនេះ៖ ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.90 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.85 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.30 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.88 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 15.15 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH