វីដេអូ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្ដេជ្ញាអភិវឌ្ឍតំបន់រុនតាឯក ឱ្យក្លាយជាទីក្រុង

2023-12-08

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រកាសនៅមុខប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជម្លៀសពីតំបន់អង្គរ មកនៅតំបន់រុនតាឯក ថា លោកនឹងកែប្រែតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះ ឱ្យក្លាយជាទីក្រុងថ្មីមួយ។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថា រដ្ឋាភិបាលគួរអភិវឌ្ឍតំបន់រុនតាឯក ដោយផ្ដោតលើជីវភាព និងតម្លាភាព ជាជាងការទៅនិយាយឱ្យពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តតែមួយគ្រា និងបញ្ឈប់ការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំបន្តទៀត។ កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយដំណាលគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី (SW) ដូចតទៅនេះ៖ ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.90 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.85 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 93.30 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 11.88 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ 👉 ប៉ុស្ដិ៍ SW 15.15 មេហ្គាហឺត្ស ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH