វីដេអូ

រឿងរ៉ាវ​ចម្រូងចម្រាស​៥ អាច​ផ្តល់​នូវ​ភាព​អាម៉ាស់​ដល់​គម្រោង​ព្រែកជីក​ហ្វូណន​តេជោ

2024-06-13

ចាប់តាំង​ពី​ក្រោយ​ការប្រកាស​ពី​គម្រោង​ព្រែកជីក​ហ្វូណន​តេជោ​មក យ៉ាងហោចណាស់​មាន​រឿងរ៉ាវ​ចម្រូងចម្រាស​៥ កំពុង​កើតឡើង​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​គម្រោង​ព្រែកជីក​នេះ​ទាំងមូល​រង​នូវ​ភាព​អាម៉ាស់​នា​ពេល​ខាងមុខ។ តើ​រឿងរ៉ាវ​ចម្រូងចម្រាស​នៃ​គម្រោង​ព្រែកជីក​នេះ មាន​អ្វីខ្លះ?