វីដេអូ

សង្គមស៊ីវិលស្នើបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នដែលមិនចាំបាច់ ដោយសារ ពន្ធនាគារចង្អៀត

2018-11-01

អង្គការ​សម្ព័ន្ធខ្មែរ​ជំរឿន​ និង​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស ហៅ​កាត់​ថា លីកាដូ (LICADHO) រក​ឃើញ​ថា ​សភាព​ចង្អៀត​ណែន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​បាន​ក្លាយ​ជា​បញ្ហា​មួយ​ដ៏​សំខាន់ ដែល​បង្ក​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិអ្នក​ជាប់​ឃុំ​ និង​ផ្តល់​ផល​វិបាក​ដល់​មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ​ និង​សង្គម​ទាំងមូល​។

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights licadho prisoner

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល