វីដេអូ

អ្នក​កោះកុង​ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន នាំ​គ្នា​រក​ដំណោះ​ស្រាយ

2020-01-09

ពលរដ្ឋប្រមាណ ៦០នាក់តំណាងឲ្យ ១២៨គ្រួសារ មកពីឃុំតានួន ខេត្តកោះកុង នាំគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីសារជាថ្មី នៅក្រសួងដែនដី ក្នុងជម្លោះជាមួយ ក្រុមហ៊ុនចិន យូញៀន ឌីវីឡុបមិនគ្រុប ដែលរំលោភយកដីធ្លី និងមិនផ្ដល់សំណងឲ្យពលរដ្ឋ ជាង១០ឆ្នាំកន្លងមកហើយ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
land dispute chinese company union development group ugd koh kong land management ministry hun sen

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល