វីដេអូ

លោក អាឡិច ចោទអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញថា បានចូលលុកលុយទំព័រហ្វេសប៊ុកអង្គការមាតាធម្មជាតិ

2020-09-04

ស្ថាបនិក​អង្គការ​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ លោក អាឡិច បាន​ចោទ​អាជ្ញាធរ​ក្រុងភ្នំពេញ ថា​បាន​លុកលុយ​ចូល​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក របស់​អង្គការ​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ និង​បាន​ដក​លោក​ ចេញពី​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក ដែល​លោក​ធ្លាប់​ជា​សមាជិក​គ្រប់គ្រង​ម្នាក់​របស់​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក របស់​អង្គការ​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
technology mother nature cambodia alejandro gonzalez-davidson facebook

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល