វីដេអូ

ខ្មែរ​ក្រោម​ទូទាំង​ពិភព​លោក នឹងធ្វើពិធីរំឭកខួបលើក​ទី៧៥ ថ្ងៃបារាំងកាត់ទឹកដីឱ្យវៀតណាម

2024-05-24

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​កម្ពុជា​ និង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ នឹង​ប្រារព្ធ​ទិវា​លើក​ទី ៧៥ឆ្នាំ​នៃ​ថ្ងៃ​អាណានិគម​បារាំង​កាត់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ទាំង​ខុស​ច្បាប់​ឲ្យ​វៀតណាម​ត្រួតត្រា​។ ​រយៈ​ពេល ​៧៥ឆ្នាំ​នេះ ​វៀតណាម​ធ្វើ​ទុក្ខបុកម្នេញ​ផ្នែក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​សាសនា​លើ​ពលរដ្ឋ​ និង​ព្រះ​សង្ឃ​ខ្មែរ​ក្រោម​ឥត​មាន​ពេល​ស្រាកស្រាន្ត​។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/history/khmerkrom-will-commemorate-the-french-occupation-to-vietnam-at-watsamakirainsy-05192024035636.html