វីដេអូ

ស្រ្ដីខ្មែរជិត៨០នាក់រងគ្រោះពីការឆបោកទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត

2024-04-19

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោក ហេង សួរ បង្ហោះតាមហ្វេសប៊ុកថា មន្រ្តីបានរកឃើញទីតាំងរបស់ស្រ្ដីខ្មែរ៧៨នាក់ ដែលរងគ្រោះពីការឆបោកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេស អារ៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត (Saudi Arabia) និងកំពុងរៀបចំសំបុត្រយន្តហោះដើម្បីដឹកពួកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសវិញ។ ការអះអាងនេះ បន្ទាប់ពីក្រុមស្រ្ដីរងគ្រោះបង្ហោះហ្វេសប៊ុកថា ពួកគាត់កំពុងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិត ដោយសារការធ្វើបាបនិងការបង្អាត់អាហារ។