វីដេអូ

អ្នក​សារព័ត៌មាន​ស្នើ​លោក ហ៊ុន សែន ផ្ដល់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ពេញលេញ​ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យ

2019-06-12

អ្នកសារព័ត៌មានស្នើ​ឱ្យ​របបក្រុង​ភ្នំពេញ​បើក​សិទ្ធិសេរីភាព​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញដល់​ស្ថាប័ន​ពត៌មាន​ឯករាជ្យ​។

ពាក្យ​គន្លឹះ
press freedom hun sen

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល