វីដេអូ

អ្នកច្បាប់ចាត់ទុកដីកាចាប់ខ្លួន លោក គឹម សុខ ខុសច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ

2018-09-17

អ្នកច្បាប់និងមន្រ្តី សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ចាត់​ទុក​ដីកា​បង្គាប់​ឲ្យ​ចាប់​ខ្លួន លោក គឹម សុខ ដាក់ពន្ធនាគារវិញ ថាជារឿងខុសច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
law politics kim sok

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល