វីដេអូ

ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ទូទាំង​ពិភព​លោក​រំឭក​ខួប​លើក​ទី៧៤​នៃ​ការ​បាត់បង់​ទឹកដី

2023-06-03

ពល​រដ្ឋ​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​ក្រោម​កំពុង​រៀបចំ​ពិធី​រម្លឹក​ខួប​លើក​ទី៧៤​ឆ្នាំ ដែល​បារាំង​​​កាត់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ឲ្យ​ទៅ​វៀតណាម​​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី៤ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​​១៩៤៩។ ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​​ព្រះភិក្ខុ​ ​ស៊ឺង យ៉ឹងរតនា​ ​បាន​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​អាស៊ី​សេរី​​ជុំវិញ​រម្លឹក​ខួប​លើក​ទី៧៤​ឆ្នាំ និង​ការ​តស៊ូ​របស់​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​ទូទាំង​ពិភព​លោក។​ ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​វីដេអូ​ទាំង​ស្រុង​នៃ​កិច្ច​សម្ភាសន៍​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី៣​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០២៣។